Over SID  |  FAQ  |  Contact
Home Dierproeven Proefdieren Gezondheid Kenniscentrum Wetgeving Nieuws & links

Dierproef: stap voor stap

Stap 1: Vergunningaanvraag


Het is in Nederland verboden dierproeven te verrichten of proefdieren te fokken, zonder een vergunning te hebben op basis van de Wet op de dierproeven. Instellingen die dierproeven willen doen, kunnen een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Economische Zaken (EZ). Er zijn in Nederland 78 vergunninghouders en het aantal mutaties bedraagt jaarlijks een handjevol.

 

Stap 2: Beoordeling aanvraag & vergunningverlening


Na het ontvangen van de aanvraag gaat het Ministerie van EZ na of de aanvrager aan alle vereisten voldoet:

 • er zijn adequate voorzieningen voor de dieren (huisvesting, verzorging, behandeling)
 • het personeel is deskundig in het verzorgen en behandelen van dieren
 • het onderzoek wordt volgens de wetten en regels uitgevoerd
 • er wordt intern toezicht gehouden door een proefdierdeskundige 
 • de ethische toetsing (erkende dierexperimentencommissie)

 

Stap 3 en 4: Opstellen en beoordelen onderzoeksplan


Een Dierexperimentencommissie (DEC) controleert het onderzoeksplan dat is opgesteld door een onderzoeker. Een DEC beoordeelt het onderzoeksplan op 15 aspecten, waaronder:

 • weegt het belang van de proef op tegen het leed van de proefdieren? 
 • zijn de mogelijkheden voor alternatieven - vervanging (zonder proefdieren), vermindering (met minder proefdieren) en verfijning (zo min mogelijk ongerief) - voldoende benut?


Alle criteria vind je in het hoofdstuk Dierexperimentencommissie. Vaak wordt de onderzoeker om verduidelijking gevraagd of gevraagd het onderzoeksplan aan te passen. Tenslotte volgt het advies van de DEC.

 

Stap 5: Uitvoering dierproef


Alleen bij een positief advies van de DEC mag het onderzoek worden uitgevoerd. Aan het eind van het jaar moet de vergunninghouder een statistische rapportage van de dierproeven aan de overheid sturen. Daarin staat informatie over de dierproeven die zijn gedaan: 

 • het doel van de proef
 • inschatting van de mate van ongerief bij de dieren
 • eventuele wettelijke eisen voor die betreffende proef (in 2011 was 21% van alle dierproeven verplichtgesteld door de overheid)
 • bijzondere technieken en toepassing van pijnbestrijding
 • de bestemming van het dier na de proef

 

Stap 6: Inspectie Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit


De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) is een overheidsinstantie die meerdere keren per jaar controleert of de vergunninghouders de wetten en regels naleven. Ook ziet de NVWA toe op het functioneren van de Dierexperimentencommissies.
 
De NVWA verzamelt de statistische informatie van vergunninghouders en dierexperimentencommissies over de uitgevoerde dierproeven. Zij bundelt deze rapportages en maakt er een jaarverslag van. Dit jaarverslag heet Zo doende. Download Zo doende 2012.

(Datum laatste wijziging: 06-02-2014)
Deel op Twitter Twitter Deel op Facebook Facebook
Deel op MySpace MySpace Deel op Hyves Hyves
Deel op Nujij Nujij Deel op eKudos eKudos