Over SID  |  FAQ  |  Contact
Home Dierproeven Proefdieren Gezondheid Kenniscentrum Wetgeving Nieuws & links

Bezwaren

Er zijn verschillende bezwaren tegen het doen van dierproeven. Hieronder vind je de belangrijkste op een rijtje:

  • ethische bezwaren
  • wetenschappelijke bezwaren
  • economische bezwaren

 

1. Ethische bezwaren


Veel mensen vinden dat het belang van dierproeven niet altijd opweegt tegen het leed van proefdieren. Dit is een ethisch bezwaar. Ook vinden sommigen dat de intrinsieke waarde van het dier wordt aangetast. Met intrinsieke waarde bedoelen we dat het dier niet uitsluitend als middel mag worden gebruikt, maar ook beschermd en gerespecteerd moet worden.


Om een goede afweging te kunnen maken worden de volgende vragen gesteld:

  • Hoe belangrijk is de dierproef voor mens, dier of maatschappij?
  • Is de wetenschappelijke kwaliteit van de proef gewaarborgd? En is de proef goed opgezet?
  • Kan de proef met minder dieren uitgevoerd worden of zelfs helemaal zonder dieren?
  • Hoe vervelend is de proef voor de proefdieren? Hoe erg is het ongerief, hoe lang duurt dit en hoe vaak komt het voor?
  • Kan je de pijn van de dieren tijdens de proef verminderen, bijvoorbeeld door ze te verdoven?

 

2. Wetenschappelijke bezwaren


Niet alle resultaten van dierproeven gelden zonder meer voor mensen. Deze redenering is gebaseerd op het feit dat men een mens in het geheel vergelijkt met een dier. Dit noemen ze extrapoleren.

 

Probleem 1: Schatten van dosering

Het probleem ligt vooral met het schatten van doseringen. Een voorbeeld hiervan is dat de stofwisseling van dieren anders is dan bij mensen, omdat de verhouding van lichaamsgewicht en lichaamsvolume anders is. Hierdoor kan het doortrekken van de dosering van een stof (hoeveel van een stof geef je per kilo lichaamsgewicht) van dier naar mens onverwachte effecten opleveren.


Probleem 2: Mens en dier reageren anders

Ondanks de vele overeenkomsten tussen mens en dier zijn er dus ook nog grote verschillen. Zo kan een stof, getest op een dier, bij een mens een heel andere reactie teweegbrengen dan bij het dier.

 

Probleem 3: Proefdieren zijn identiek, mensen niet

Er is ook nog een ander probleem wat het extrapoleren moeilijk maakt, namelijk het feit dat bijna alle proefdieren van een bepaalde soort vaak gelijk zijn. Zo zijn ze allemaal van hetzelfde geslacht, dezelfde stam, hebben dezelfde leeftijd, ze krijgen allemaal hetzelfde voer, ze zijn allemaal op een zelfde manier gehuisvest en vertonen vaak dezelfde reacties op bijvoorbeeld bepaalde stoffen. Bij mensen is dit natuurlijk niet het geval en deze kunnen daarom ook heel verschillend op stoffen reageren.


3. Economische bezwaren


Het doen van dierproeven kost heel veel geld. Jaarlijks wordt daar in Nederland naar schatting 250 miljoen euro aan besteed. Dit zijn niet alleen kosten voor het doen van de experimenten maar ook de kosten voor het fokken en verzorgen van de proefdieren. De dieren moeten ook worden gehuisvest, gevoed en verzorgd. Voor de verzorging van de dieren worden mensen speciaal opgeleid. Methoden waarbij geen dieren worden gebruikt zijn vaak minder duur.

(Datum laatste wijziging: 06-02-2014)
Deel op Twitter Twitter Deel op Facebook Facebook
Deel op MySpace MySpace Deel op Hyves Hyves
Deel op Nujij Nujij Deel op eKudos eKudos